תקנון האתר – תנאים והגבלות

תנאי שימוש באתר ובמוצרים הנמכרים ע”י הסים המעופף, על המידע, השירות והמוצרים המוצעים באתר חלים תנאי הסכם זה וכן חלים התנאים הספציפיים לכל שירות ו/או מוצר בהם הסים המעופף מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט של הסים המעופף בכתובת flying-sim.co.il השימוש באתר ו/או , בשירותים, במוצרים ובמידע הכלולים בו, כולל בקישורים אל אתרי אינטרנט אחרים, מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים להלן . התנאים המפורטים יהיו כפופים לשינויים מעת לעת והתנאים או השירותים המעודכנים יהיו מפורסמים באתר.

תקנון האתר – תנאים והגבלות – נכונות המידע

הסים המעופף עושה כל שביכולתה לוודא את עדכנות האתר בכל רגע נתון. חלק מהמידע מתקבל ע”י החברה מספקים ומאתרי חברות ואנו איננו מתחייבים לשינויים אשר יכולים להתבצע בכל עת באתרם ללא הודעה מוקדמת, לכן הסים המעופף איננה יכולה לערוב לאמינות ודיוק המידע כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך, להסים המעופף על מנת שנוכל לתקנו.

שימוש בלתי הולם בתוכן האתר והמוצרים המוצעים למכירה בו אסורים בהחלט.

המשתמש באתר ובשירות הכלולים בו מתחייב שלא להשתמש באתר, במידע ו/או בשירות הכלולים בו, שימוש שיכול להתפרש כבלתי חוקי, שקרי, עוין, מזיק, מאיים וכל שימוש אחר בניגוד לחוק. המשתמש אחראי בלעדית לתוכן כל נתון או מסר אחר הנמסר על ידו.

תקנון האתר – תנאים והגבלות – הקניין הרוחני

זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים שבו – לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גראפיים, תמונות, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – שמורות ל הסים המעופף . אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי את הנ”ל או כל חלק מהנ”ל ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. כמו כן, כל התמונות והגרפיקה באתר הינן לשם ההמחשה בלבד.

תקנון האתר – תנאים והגבלות – תחום האחריות

הסים המעופף איננה אחראית לתוכנו, מהימנותו ושלמותו של המידע ו/או השירות הניתנים באמצעות השימוש באתר. הסים המעופף שומרת על הזכות להגביל ו/או לשנות ו/או להפסיק פעילויות מסוימות ו/או גישה לשירותי האתר כולם או מקצתם של הלקוחות וזאת ללא הודעה מראש ומבלי שתשא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור. החברה מספקת את השירות והמוצרים המוצגים באתר. המשתמש פוטר בזאת את הסים המעופף מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המוצג באתר. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אנחנו לא מתחייבים לכך שהאתר, השירות והמוצרים יהיו פעילים באופן רציף ובכך אנו לא מתחייבים ששירותינו יהיה רציף או חופשי מכל תקלה. עם זאת הסים המעופף תעשה את כל המאמצים לפתור את התקלה במהירות האפשרית ובמקצועיות. הסים המעופף שומרת לעצמה את הזכות לבטל את השירות על כרטיסי הסים שאנו משווקים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי הפעלת ומתן שירותי התקשורת בחו”ל. שיחות סלולריות וגלישה סלולרית הן באחריות החברה המקומית המפעילה את השרות במדינה בעולם.

הסים המעופף אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית לתקלות בקליטה, של ניתוקים או של קריסה מוחלטת של ספק התקשורת אשר לא תאפשר שימוש במוצר. יחד עם זאת יעשו מאמצים לפתור בעיות ותקלות פתירות ולפתור אותן מהר ככל האפשר תוך הבנה שהתלות בספק התקשורת המקומי היא תלות מוחלטת

תקנון האתר – תנאים והגבלות – אבטחת האתר

הסים המעופף משתמשת באמצעים לאבטחת המידע שבאתר לרבות מידע הנמסר על ידי המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבים המארחים את האתר או למחשבי החברה ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על האתר ו/או מחשבי החברה ו/או לשבש את פעולתם, ולרבות למאגרי הנתונים של הסים המעופף, או לסייע בפעולות כאמור. הסים המעופף תהיה פטורה מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה ו/או שיבוש כאמור לרבות העברת המידע ו/או הנתונים המצויים במאגר הנתונים לשימוש אישי, לצד שלישי כלשהו, שיבושו, עשיית שימוש לא מורשה בו וכיו”ב.

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – חיובים על שירותים ומוצרים הנמכרים באתר

החיובים הנעשים באתר יבוצעו במטבע שקלי או דולרי ו/או יורו. ערך המטבעות יקבעו ע”י חברת הסים המעופף. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – מדיניות ביטולים והחזרות

כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה באתר www.flying-sim.co.il רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים).

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – תנאי החזרה וזיכוי לרכישות און-ליין

ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר כל עוד המוצר שלם ולא נעשה בו שימוש ראשוני. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. אנחנו מתחייבים לביצוע הזיכוי – שבע ימי עבודה מיום קבלת הבקשה וזאת בתנאי שכל הגורמים מסכימים ובתנאי שפעולה זאת מתאפשרת מול חברות האשראי. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

הלקוח יזדכה פחות 5% מגובה העסקה כמותר בחוק.

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – תוצאות הביטול עקב פגם

במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם; אם המשתמש קיבל את המוצר, יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש.

 

במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 15% ממחיר המוצר כדמי תפעול. אם המשתמש קיבל את המוצר, יש להעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר הנכס, באופן אישי או באמצעות משלוח, על חשבון המשתמש. הלקוחות יחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות/חברה לחברת השילוח.

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – יובהר ויודגש

ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות/חברה באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. [האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן]

הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל. הסמכות לדון בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית משפט מוסמך באזור צפון הארץ (עכו, קריות, חיפה) בלבד.

 במידה של תקלה באחד מהשרתים חברת הסים המעופף תפצה את הלקוח אך ורק עבור ימי השירות שלא היו פעילים במידה וזה באשמתה ולא תישא בשום נזק של שיחות או נזקים אחרים שהלקוח ינסה לתבוע כפיצויים היקפיים.

כל ההשגות בנוגע חיובים תטופלנה על ידי מחלקת שירות הלקוחות של הסים המעופף. הלקוח נדרש לספק את הפרטים המלאים של כל שיחה השנויה במחלוקת, וכן את תיאור הבעיה. כל זיכוי או החזר שעשוי לנבוע מהשגות בנוגע לחיוב יעובד תוך חודש מיום הפנייה המקורית. החברה תקבע את נכונות ההשגות בנוגע לחיוב בהתאם לנתונים כפי שמופיעים אצלה.

באחריות הלקוח לדווח להסים המעופף על תקלה ו\או פגם בכרטיס 4 ימים מיום קבלת הכרטיס. הכרטיס שיאובחן כלקוי (בהנחה ונעשה בו שימוש נכון וסביר) יוחלף בכרטיס אחר על פי שיקול דעתה בעלי הסים המעופף.

האחריות הכוללת של הסים המעופף לתביעות נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש בכרטיס, ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק זה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של הכרטיס ללא כל קשר לטעינות שבוצעו.

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – תקנון השירות

 1. הסים המעופף מספק שירות חיוג בינלאומי בטלפון נייד באמצעות שימוש בכרטיס הסים המסופק על ידי ספק שירות בחו”ל, אשר יעמיד לשימוש הלקוח מספר טלפון נייד אנגלי או מספר ממדינה אחרת אל פי שיקולי דעת הסים מעופף.
 2. לצורך הפעלת השירות, על הלקוח לוודא כי מכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו פתוח לשימוש כרטיס סים זר ואינו נעול או חסום (unlocked). הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי ככל שקיימת חסימה של מכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו לכרטיסי סים זרים, לא יהיה ניתן לעשות שימוש בכרטיס הסים המצורף כל עוד לא נפתח המכשיר לשימוש לכרטיסים זרים.
 3. הלקוח אחראי לקנות חבילת גלישה מתאימה לצרכיו בחו”ל, ושירותים נוספים על פי דעתו, ניתן לשנות / לשדרג חבילת הגלישה (בתשלום נוסף) או להוסיף שירותים נלווים עד 24 שעה לפני הטיסה
 4. כרטיס הסים מאפשר גלישה ושיחות במדינות בחו”ל, ניתן לשמור על המספר הישראלי הפרטי של הלקוח (עם תשלום נוסף) ובנוסף ניתן לקבל עוד מספר ישראלי.
 5. חלק מכרטיסי הסים תקפים ל 14 יום, וחלק תקף ל 30 יום על פי בחירת הלקוח.
 6. בהתאם לחוקי הרגולציה החדשים באיחוד האירופאי, כרטיס שלא היה פעיל מעל לחצי שנה יכול להיחסם ע”י המפעיל האנגלי, ללא התראה מראש, במקרה זה אין אפשרות שחזור של הכרטיס או של היתרה.
 7. כרטיס הסים נתמך במספר מדינות בעולם ואחריות הרוכש לוודא שהמדינה אליה הוא טס נמצאת ברשימת המדינות הנתמכות על פי ההסברים שמופעים באתר הסים המעופף, לא יינתן זיכוי ללקוח שטס למדינה שאינה נתמכת.
 8. השירותים המחויבים בכרטיס הינם במע”מ בשיעור 0%
 9. עם הכנסת כרטיס הסים למכשיר הסלולארי ניתן לעשות בו שימוש בכפוף להוראות תקנון זה באופן מידי ואין צורך באקטיבציה כלשהי בחו”ל.
 10. הכרטיס מתחבר לרשתות הסלולאריות בכל מדינה נתמכת והשרות הינו של חברות הסלולארי במדינה בה אתם מטייל לרבות איכות הרשת והקליטה. ניתן לעבור באופן ידני מרשת לרשת באופן עצמאי דרך הגדרות המכשיר.
 11. במקרה של תקלה או חוסר שרות עקב תקלה בסים או בחברת הסלולארי המקומית ניתן יהיה לקבל החזר מלא עד גובה העסקה שבוצעה בלבד וזאת בתנאי שהתקלה אושרה מול נציג השרות הטכני שלנו באישור בווצאפ (0587003003) וזאת לאחר שבוצע ניסיון לטיפול הבעיה מול הנציג הטכני.
 12. לא יהיה ניתן לקבל פיצוי מעבר לסכום העסקה בשום מיקרה.
 13. אחריות הלקוח לתפעל את הסים ע”פ ההוראות תפעול שיישלחו אליו בטרם הנסיעה, והנמצאים באתר בעמודים שאלות ומידע.
 14. לא ינתן כל פיצוי על אי שימוש בכרטיס הסים אחרי קנייתו.
 15. ידוע ללקוח כי בעלי הסים המעופף אשר מהם נרכש את הכרטיס אינם אחראים כלפיו בכל הקשור לאספקת השירות, טיבו ותנאיו, ושירות המשלוחים יהיה האחראי הבלעדי בנושאים אלה כלפי הלקוח.
 16. הסים המעופף לא יהיה אחראית למקרים בהם השירות יושבת בין הזמן בו החשבון הגיע לסף הערך הנמוך, לבין זמן ההטענה החוזרת.
 17. הספק מפעיל מוקד שירות לקוחות ללקוחות אשר רכשו את הכרטיסים אליו ניתן להתקשר מכל מקום בחו”ל בו ניתן לעשות שימוש בכרטיס, לצורך בירורים שונים, תמיכה טכנית ותפעולית, קבלת מידע וכן הוספת חבילות גלישה ושירותים נוספים של כרטיסי הסים. ניתן להתקשר למוקד השירות באפליקציית הסים המעופף או דרך הוואצאפ בחינם לטלפון 972587003003

תקנון האתר – תנאים והגבלות – אחריות

 1. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהשירות מסופק AS IS וכפי שזמין. החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם התאמת השירות למטרות הלקוח או לדרישותיו או למטרה ספציפית כלשהי. החברה אינה יוצרת מצג ואינה מתחייבת כי השירות יסופק ללא הפרעה, שגיאות, פגמים וטעויות.
 2. באחריות הלקוח להצטייד בפתרון חלופי בכל זמן שהותו בחו”ל, והלקוח פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה משימוש או אי שימוש בכרטיס. האמור יחול גם על כל שירות אחר הנמכר על ידי הסים המעופף.
 3. הסים המעופף לא יהי אחראי לכל אובדן ו/או גניבה של הכרטיס והלקוח מאשר כי ידוע לו כי בכל מקרה כאמור ייחסם הכרטיס והיתרה באותו כרטיס תימחק, ללא שהלקוח יהא זכאי להשבה כלשהי מהסים המעופף, והסים המעופף לא יהי חייב להנפיק ללקוח כרטיס אחר תחת זה שאבד או נגנב.
 4. השימוש בשירות נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח, והחברה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, בין נלווים ובין תוצאתיים או מיוחדים, ו/או לתביעות ע”י צד שלישי כלשהו, עקב או בקשר עם שימוש בכרטיס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תישא החברה בנזקים עקב הפסד עבודה או רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה במוניטין או זכויות קנייניות, וכל הפסד או נזק הקשור בשימוש בשירות או אי יכולת לעשות שימוש בשירות; קיומם של וירוסים, תוכן או קבצים מזיקים שנתקבלו עקב שימוש בכרטיס, מעשה או מחדל של החברה האנגלית , ספק השירות או צד שלישי אחר כלשהו.
 5. הלקוח אחראי באופן בלעדי לציוד הקצה שלו ובכלל זה להתקנת הכרטיס על פי ההוראות הרלבנטיות במכשיר הרלבנטי תוך שימוש בתדר הרלבנטי בכל מדינה ומדינה.
 6. הסים המעופף או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי למוצר עקב שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות, או עקב רשלנות או אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים או לחות יתר, ביצוע תיקונים / שינויים או תוספות על ידי גוף לא מוסמך או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לספק או מי מטעמו.
 7. ידוע ללקוח כי זמינות השירות עלולה להיפסק באופן זמני, בין ע”י הסים המעופף ובין ע”י ספק חיצוני, מכל סיבה שהיא.
 8. הלקוח הינו האחראי המלא לתשלום עבור כל טעויות בחיוג. הסים המעופף לא תישא באחריות או בחבות (כולל בהשתמטות) לדיוק או לאיכות המידע המתקבל משירותיה, וכן עבור כל איבוד מידע הנובע מעדכונים או מתחזוקה שבוצעה במערכות או בשירותים, כתוצאה מהשהיות, אי מסירה, שגיאות במסירה או הפרעות לשירות וכן כתוצאה מכל השהיה, כשל בביצועים, סיום, אי המשך, או הפרעה לאספקת השירותים ללקוח, מכל סיבה שהיא ובכל תחום חבות (כולל רשלנות). באף מקרה הסים המעופף לא תישא בחבות לכל איבוד הכנסות, רווחים או עסקים או לכל נזק מיוחד, מקרי, נסיבתי, או כתוצאה מענישה, גם אם נמסרה לחברה הודעה על האפשרות לגרימת נזקים כאלה.
 9. על הטסים לארה”ב, ארגנטינה, קנדה, סין, יפן והודו יש לוודא לפני הטיסה שמכשיר הטלפון אתו ישתמשו בחו”ל תומך בתדרים של הרשתות המקומיות, כפי שמצוינים במחירון החברה המפורסם באתר החברה.

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – הצהרות הלקוח

הלקוח מתחייב כי לא יעשה כל שימוש בכרטיס ו/או בשירותים הנלווים המסופקים לו על ידי הסים המעופף ו/או מי מטעמה, למטרות המנוגדות להוראות החוק הישראלי ו/או החוק הזר הרלוונטי בהתאם למדינות בהן נמצאים רוכש הכרטיס ו/או הצד השני (לרבות אך לא רק הפרת כל דין ביחס להעברת מידע ו/או הצעה לרכישת ו/או מכירת שירותים ו/או מוצרים בלתי חוקיים, מזיקים, מאיימים, מטעים, משמיצים, פורנוגראפיים ו/או העשויים להיחשב באופן סביר, כפוגעניים בכל דרך אחרת).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי צד שלישי כלשהו, העלול להיפגע ו/או להינזק בעקבות מתן השירות לרוכש הכרטיס והוא מתחייב בזאת לשפות את הסים המעופף, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, לרבות הוצאות משפט ועלויות הייעוץ המשפטי, של כל צד שלישי ו/או של החברה, הקשורה ו/או הנובעת מרכישת הכרטיס ו/או מהשימושים הנעשים בו. נוסף על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב רוכש הכרטיס כלפי החברה, לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם סילוק הדרישה כאמור, מיד עם קבלת הודעה מהחברה.

הלקוח מצהיר כי הוא מודע לעובדה שרכישות שנועדו לשימוש בשירותי הסים המעופף והשימוש העתידי בשירותי הסים המעופף כוללים יישום של הסכם תנאי השירות הנ”ל. הלקוח מסכים ליישום זה.

הלקוח מצהיר כי הוא מאשר להסים המעופף להשתמש במספר הנייד האישי שנמסר בעת רכישת הכרטיס לזיהוי וליצירת קשר עמו וכמו כן לקבלת הודעות ופרסומים שונים של החברה. במידה והלקוח מעוניין להסיר את המספר הנייד האישי שלו מרשימת התפוצה של החברה עליו לפנות בבקשה במייל לשירות הלקוחות:  [email protected]

הלקוח מצהיר כי קרא והבין היטב את משמעות הפטור מאחריות ואת חובתו לשיפוי הסים המעופף וידוע לו, כי האמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי בתנאי השימוש הללו.

כל המידע שסופק על ידו הוא נכון ומדויק.

הוא אדם ו/או נציג תאגיד המורשה להשתמש באמצעי התשלום שצוין (אם החותם הוא נציג של תאגיד).

הוא מוסמך לקשור את התאגיד בחוזה מחייב ביחס לכל תנאי ההתקשרות עם הסים המעופף וכי הביא לידיעת התאגיד את כל התנאים דלעיל והתאגיד אישר כדין את ההתקשרות עם החברה עפ”י תנאי ההתקשרות דלעיל. וככל שלא יאושר הדבר ע”י התאגיד, יהא החותם חב חבות אישית כלפי החברה.

 

תקנון האתר – תנאים והגבלות – פיצויים

הלקוח יפצה, יגן ויפטור את הסים המעופף מכל תביעה, הפסד, נזק, הוצאות (כולל הוצאות סבירות בגין שכר טרחת עורך דין ומומחים וכן הוצאות בית משפט), או חבות הנובעים (א) מכל תביעה של צד שלישי הקשורה במסירה או בצריכה של השירותים המובאים לעיל, (ב) משימוש באמצעים או בשירותים הניתנים על ידי החברה או צד שלישי באופן שאינו תואם לתנאים הללו או באופן שאינו מקובל על החברה, (ג) מכל תביעה של הפרת זכויות פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או עניין קנייני אחר המבוססים על החזקה, על שימוש או על מכירה של כל אחד מהמוצרים המהותיים ו/או המוצר/ים והשירות/ים, מידע, תוכניות, או שווי ערך אשר סופקו ללקוח בכפוף להסכם זה או כתוצאה מהסכם זה, וכן (ד) מכל תביעה אחרת הנובעת מעמלות או השמטות של לקוחות או של גופים המוגדרים כאן בנוגע לשירותים.

 

תנאי השימוש והאחריות לא יחולו על הכרטיס והלקוח לא יהיה מכוסה מבחינת אחריות מוגבלת לרבות במקרים בהם נוצרו ליקויים בכרטיס כתוצאה משימוש לא סביר או לא נכון ו\או טיפול שלא בהתאם להסכם השירות ו\או רשלנות והזנחה, אחזקה לקויה, שבר, פגיעת ברק, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו\או תוספות ו\או שינויים על ידי גוף לא מוסמך, תאונות כולל אך לא מוגבל לנפילה, נוזלים ואש או ביצוע שינויים כלשהם, או התקנה לא נכונה על ידי גוף לא מוסמך ו\או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לחברה.