הודעות טקסט (SMS) אינן כלולות בשירות הסים שלנו.

אין היכולת להפנות הודעות SMS מהסים הישראלי לסים שלנו (בניגוד לשיחות קוליות), מכיוון שאין כרגע טכנולוגיה שמאפשרת זאת. אך מי שמעוניין לקבל הודעות SMS, יכול להכניס את הסים הישראלי למכשיר או להפעיל אותו במכשיר התומך בשני כרטיסי סים (בהנחה שהסים אינו חסום לשימוש בחו”ל). קבלת הודעות SMS היא חינם בכל חברות הסלולר בישראל.

הסים שלנו, הכולל מספר בינלאומי, יכול לקבל הודעות SMS לצרכי זיהוי של אפליקציות כמו Uber או Bolt.