בהחלט, מספר הוואטסאפ אינו משתנה. כל ההודעות והקבוצות הקיימות במכשיר יישארו ללא שינוי עם המספר הישראלי הפרטי שלכם.