אין עלות לדקת שיחה מקומית במדינת היעד בחו”ל בדגש על אירופה